Zysk operacyjny wyniósł 11,85 mln zł wobec 9,85 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 35,65 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 20,88 mln zł rok wcześniej.

Altus TFI S.A. jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych i jednocześnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się podmiotów w polskiej branży TFI. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.