Strata operacyjna wyniosła 1,75 mln zł wobec 0,30 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,06 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 6,59 mln zł rok wcześniej.

Biomed-Lublin zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę oraz leki OTC bez recepty), wyrobów medycznych oraz odczynników laboratoryjnych (stosowanych w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka wytwarza ponad 60 produktów w różnym asortymencie. W styczniu 2015 r. spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW.