Zysk operacyjny wyniósł 1,07 mln zł wobec 0,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 50,36 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 54,34 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2015 r. wyniósł 0,57 mln zł wobec 0,64 mln zł zysku rok wcześniej.

Awbud specjalizuje się w trzech głównych segmentach budownictwa: rewitalizacji dużych obiektów kubaturowych takich jak obiekty handlowe i biurowce, budownictwie przemysłowym ze szczególnym uwzględnieniem trudnych sektorów tzw. czystych takich jak branża spożywcza, farmaceutyczna oraz szeroko rozumianym budownictwie ekologicznym, w zakresie utylizacji odpadów i oczyszczania ścieków. Od marca 2011 roku firma obecna jest na rynku podstawowym GPW.