"Zarząd Fabryki Mebli Forte (...) informuje, że zwyczajne walne zgromadzenie uchwałą Nr 6/2015 postanowiło część zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2014 w wysokości 47 502 168,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki. Zgodnie z powyższą uchwałą wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 2 zł" - czytamy w komunikacie. 

Łączna liczba akcji objętych dywidendą wynosi 23 751 084 akcje.

Dzień dywidendy ustalono na 27 maja 2015 roku. Termin wypłaty dywidendy ustalono na 11 czerwca 2015 roku.

Fabryki Mebli Forte są czołowym polskim producentem i eksporterem mebli, posiadającym cztery zakłady produkcyjne w Polsce oraz szereg spółek o profilu handlowym w kraju i za granicą. Spółka założona przez Macieja Formanowicza rozpoczęła działalność produkcyjną w 1992 r. Od 1996 roku jest notowana na GPW.