"Na podstawie § 10 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd BondSpot S.A. postanawia:

1) wyznaczyć dzień 26 maja 2015 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 15 000 obligacji na okaziciela serii A spółki Developres Sp. z o.o., o łącznej wartości nominalnej 15 000 000 zł i jednostkowej wartości nominalnej 1 000 zł" - czytamy w komunikacie.

Na dzień ostatniego notowania wyznaczono 22 lutego 2018 r.

Developres prowadzi działalność deweloperską na rynku rzeszowskim od 2006 r. przede wszystkim w segmencie mieszkaniowym. Spółka oddała dotychczas do użytku ponad 800 lokali mieszkalnych o łącznej PUM 44 tys. m2. Obecnie prowadzi pierwszą inwestycję biurową w historii swojej działalności - inwestycję SkyRes Warszawska - biurowiec klasy A o łącznej powierzchni najmu niemal 20 tys. m2.

W 2014 roku spółka przekazała w formie aktów notarialnych 251 lokali, co według wstępnych danych pozwoliło osiągnąć 58,2 mln zł przychodów ze sprzedaży przy EBITDA na poziomie 12,9 mln zł.