"Na 25 maja Grupa Sygnity posiadała umowy, z których przychody w II półroczu roku obrotowego osiągną wartość 156 mln zł, podczas gdy w porównywalnym okresie ubiegłego roku było to 186 mln zł" - napisał Guy w liście do akcjonariuszy.

Podkreślił, że z powodu "niezawinionych przez spółkę" przesunięć w realizacji projektu e-Zdrowie backlog na II połowę obecnego roku obrotowego jest pomniejszony o kwotę ok. 18,6 mln zł, które to przychody zostaną zrealizowane w I kw. roku obrotowego 2016 (IV kw. kalendarzowy 2015).

"Warto podkreślić, że portfel zamówień, a - co ważne - także pipeline projektów, nad którymi pracujemy, jest coraz bardziej zdywersyfikowany pod względem udziału w kluczowych sektorach, klientów, zakresu dostarczanych projektów i usług oraz wartości zamówień. Dzięki tej dywersyfikacji obserwujemy również lepszą rentowność naszych przyszłych realizacji" - dodał prezes Sygnity.

Oczekuje on, że spółka będzie jednym z czołowych beneficjentów nowej perspektywy funduszy unijnych.

"Przede wszystkim program operacyjny Cyfrowa Polska, skoncentrowany na informatyzacji i wirtualizacji instytucji administracji państwowej otworzy ogromne możliwości projektowe. Ponieważ mamy odpowiednie zasoby, skalę działania i referencje, jesteśmy doskonale przygotowani do nowych ważnych przetargów w tym segmencie - obecny ubytek w wyniku w tym obszarze traktujemy jako chwilowy" - wskazał Guy.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT. W roku finansowym 2013/2014 (1 października 2013 - 30 września 2014) skonsolidowane przychody spółki wyniosły 500,90 mln zł.