"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2014 w wysokości 5 452 949 990,10 zł  w następujący sposób:
a. kwotę 1 458 413 446,62 zł przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy spółki, co daje dywidendę w wysokości 0,78 zł na jedną akcję spółki,
b. kwotę 217 281 458,04 zł przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych powstałych w wyniku zmiany polityki rachunkowości,
c. pozostałą kwotę, to jest 3 777 255.085,44 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy" – czytamy w projekcie uchwały.

ZWZ ma także zdecydować o wyznaczeniu 24 września br. jako dnia dywidendy i 15 października br. jako dnia wypłaty dywidendy

W ub.r. akcjonariusze PGE zdecydowali o przeznaczeniu 2 056,74 mln zł z zysku netto za 2013 r. na dywidendę, co dało wypłatę w wysokości 1,1 zł na akcję.

W ujęciu jednostkowym zysk netto PGE w 2014 r. wyniósł 5 453 mln zł wobec 2 121 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz 11-proc. w OZE.