Tak czy inaczej cięcie stopy rezerw obowiązkowych dla banków o 50 p.b. i głównych stóp o 25 p.b. potraktowano jako dobrą monetę. Podobnie jak zapewnienie ze strony chińskiego premiera, że władze nie planują dalszej dewaluacji juana. Apetyty rynków finansowych na dalsze, kompleksowe działania ze strony chińskich decydentów będą jednak rosły. To sugeruje, że dzisiejsze działania nie załatwią problemu i obserwowane odbicie na rynkach akcji może się niedługo zakończyć. Kluczowe pytanie, które warto sobie teraz postawić dotyczy korelacji pomiędzy euro, ale i też jenem, a właśnie rynkami akcji. Czy będzie ona maleć? Niewykluczone, ale będzie się to odbywać stopniowo.

Po południu rynek otrzymał lepsze dane makro z USA. Uwagę zwraca przede wszystkim spory skok indeksu zaufania konsumentów Conference Board – z 91 pkt. po korekcie w lipcu do 101,5 pkt. w sierpniu. To dobra moneta dla tych, którzy liczą na zacieśnienie polityki przez FED jeszcze w tym roku. Pozytywne dane napłynęły też z rynku nieruchomości – sprzedaż nowych domów wzrosła w lipcu o 5,4 proc. m/m, a indeks cen FHFA zyskał w czerwcu 0,2 proc. m/m i 5,6 proc. r/r.

W efekcie koszyk dolara BOSSA USD naruszył po południu barierę 80 pkt. To przełożyło się na spadek EUR/USD poniżej 1,1466, czyli szczytu z maja b.r. Teraz ważny poziom to dawny szczyt z czerwca b.r. przy 1,1435 i niżej strefa ważnych wsparć przy 1,1350-75. To czy zejdziemy niżej będzie zależeć od sytuacji na rynkach akcji, które jeszcze przez jakiś czas pozostaną dość rozchwiane. Niemniej widać, że nie należy raczej liczyć na to, że uda nam się w najbliższych dniach wyjść wyraźnie powyżej wczorajszego szczytu na EUR/USD. Ważny dla euro może okazać się piątek, kiedy to poznamy wstępne dane nt. inflacji w Hiszpanii i Niemczech. Mogą stać się one pretekstem do głębszego zejścia EUR/USD.

Nota prawna:

Reklama

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulamin doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajduje się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.