Comp odnotował 15,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2015 r. wobec 16,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 24,42 mln zł wobec 27,76 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 297,55 mln zł w 2015 r. wobec 277,17 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2015 r. wyniósł 20,95 mln zł wobec 0,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Comp jest integratorem systemów IT oraz dostawcą rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Grupa buduje też pozycję największego producenta urządzeń fiskalnych w Polsce i w Europie.