Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych zwiększyła się we wrześniu br. o 4,1 proc. r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 15,1 proc.

Dziesięciu analityków ankietowanych przez ISBnews liczyło, że produkcja sprzedana przemysłu odnotowała wzrost od 2,7% do 4,8% r/r przy średniej w wysokości 3,74% (wobec wzrostu o 5,3% r/r w sierpniu).

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 4,2% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,5% wyższym w porównaniu z sierpniem br." - czytamy w komunikacie.

W okresie styczeń-wrzesień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 4,5% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 3,4%, podano także.

Działy przemysłu

Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 24 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) we wrześniu br., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Ogółem produkcja sprzedana przemysłu zwiększyła się we wrześniu o 4,1% r/r (wobec oczekiwanego wzrostu o 6%). Produkcja przedsiębiorstw budowlanych spadła o 2,5% r/r (oczekiwano wzrostu o 0,7%).

"W stosunku do września ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 24 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji wyrobów z metali – o 6,6%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji – po 6,3%, maszyn i urządzeń – o 6,2%, urządzeń elektrycznych – o 5,7%, artykułów spożywczych – o 5,4%" - czytamy w komunikacie.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z wrześniem ub. roku, wystąpił w 10 działach, m.in. w produkcji odzieży – o 6,6%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 3,5%, metali – o 2,8% oraz wyrobów farmaceutycznych – o 2,0%, podał też GUS.

"W z sierpniem br. zanotowano wzrost poziomu zrealizowanych robót w przedsiębiorstwach, w których podstawowym rodzajem działalności jest wykonywanie obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 21,0% i w zajmujących się robotami budowlanymi specjalistycznymi – o 18,1%, a spadek w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu budynków - o 4,0%" - czytamy dalej.

Produkcja firm budowlanych spadła

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw budowlanych spadła we wrześniu br. o 2,5% r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 11,6%.

Według ekonomistów ankietowanych przez ISBnews, produkcja budowlana w ubiegłym miesiącu odnotowała wzrost średnio o 0,72% prognozy od 4,3% spadku do 2,1% wzrostu wobec wzrostu o 4,8% r/r w sierpniu br.

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie niższym o 0,9% niż we wrześniu ub. roku i o 1,2% w porównaniu z sierpniem br." - czytamy w komunikacie.

W okresie styczeń-wrzesień br. produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się o 2% r/r.

>>> Czytaj też: Polska rozkoszuje się „joyflacją”. Ceny spadają, gospodarka kwitnie