Według analityków, w następnym miesiącu najlepiej poradzą sobie na giełdzie następujące spółki: ABS, Asseco Poland, ASEE, Azoty, BSC Drukarnia, CD Projekt, Ciech, Duon, Elektrobudowa, Farmacol, Forte, JW Construction, Medicalgorithmics, Netia, Neuca, Robyg, Tell, Vistula, Vivid Games.

Z kolei spółki, których notowania mogą być gorsze niż zachowanie całego rynku, to: Action, Alma Market, Arctic Paper, Bogdanka, Eurocash, Handlowy, JSW, LPP, Orange Polska, Radpol, Synthos.

"W  ubiegłym miesiącu wyniki uzyskane przez nasz portfel w  porównaniu ze stopą zwrotu z  indeksu WIG były wyższe o  4,9 pkt proc. - w  kategoriach bezwzględnych wartość portfela wzrosła o 5,5% w porównaniu z 0,6% wzrostem indeksu WIG, przede wszystkim za sprawą dobrych wyników na długich pozycjach w takich spółkach jak JW Construction, Farmacol, Vistula, Mercator i  Elektrobudowa, a  także ze względu na trafne 'skrócenie' pozycji na Almie i  Action. Od początku roku nasz portfel przyniósł dodatnią bezwzględną stopę zwrotu w  wysokości 70,5% (wobec 0,4% wzrostu indeksu WIG), co przełożyło się na wzrost powyżej rynku o  70,1 pkt proc. Licząc od momentu powstania (czyli od końca marca 2008 r.) oceniamy wyniki naszego portfela jako bardzo dobre, a bezwzględna stopa" - czytamy w raporcie.

Od początku tworzenia portfolio (tj. od końca marca 2008 r.) przyniósł dodatnią bezwzględną stopę zwrotu w wysokości 3 554,8% (w  porównaniu do wzrostu indeksu WIG o 7,5%), co oznacza, że w ciągu ostatnich 90 miesięcy portfel przekroczył poziom referencyjny o 3 547,3 pkt proc., podał broker.