"Decyzja o sprzedaży udziałów w CEBIMie świadczy o naszej konsekwencji w działaniach, których celem jest uporządkowanie struktury grupy. Wycofujemy się z projektów wprost nie związanych z naszą podstawową działalnością i koncentrujemy się na tych, które są niezbędne do utrzymania szybkiego tempa wzrostu naszej organizacji" - powiedział prezes Inno-Gene Jacek Wojciechowicz.

W połowie września Inno-Gene ogłosił przejęcie kontroli nad spółką bioinformatyczną Vita-in-Silica. Wcześniej - w październiku 2014 r. - Inno-Gene ogłosił zbycie udziałów w spółce NewLabSystem.

Inno-Gene wspiera i komercjalizuje innowacyjne projekty biotechnologiczne. Główne aktywo spółki - Centrum Badań DNA (CBDNA), jest liderem w obszarze diagnostyki genetycznej w Polsce. CBDNA oferuje instytucjom badawczym takie usługi, jak m.in. sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) oraz obsługę projektów badawczych. Spółka miała 4,49 mln zł przychodów w 2014 r. Jest notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r.