Rank Progress planuje w ramach subskrypcji prywatnej emisję 192 tys. obligacji serii E o łącznej wartości nominalnej 207,36 mln zł, podała spółka.

"Zgodnie z podjętą uchwałą zarząd postanowił, co następuje:

1. wyemitować 192 000 szt. zabezpieczonych obligacji na okaziciela, serii oznaczonej jako E, niemających formy dokumentu o wartości nominalnej 1 080,00 zł każda obligacja i łącznej wartości nominalnej 207 360 000,00 zł zerokuponowych, po cenie emisyjnej jednej obligacji równej 1 000,00 zł,

2. zaoferować objęcie wyemitowanych obligacji inwestorom w ramach subskrypcji prywatnej - po cenie emisyjnej równej 1 000,00 zł za jedną obligację i w trybie wskazanym w art. 33 pkt 2 ustawy o obligacjach" - czytamy w komunikacie.

Rank Progress to firma inwestycyjno-deweloperska. Do głównych inwestycji realizowanych przez grupę należą wielkopowierzchniowe centra handlowo-usługowe, parki handlowe oraz galerie handlowe ulokowane w średniej wielkości miastach. Od 2013 roku Rank Progress zajmuje się również projektami deweloperskimi z zakresu gospodarowania odpadami. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2010 r..