Zysk operacyjny wyniósł 405 tys. mln zł wobec 3 tys. zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,91 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 9,34 mln zł rok wcześniej.

Trzeci kwartał 2015 roku grupa kapitałowa Próchnik zamknęła przychodami na poziomie podobnym co rok wcześniej w związku z ograniczonym zatowarowaniem salonów, spowodowanym przebudową oferty produktowej pod kątem niższych kosztów wytworzenia.

"Uznano, iż celem najważniejszym jest przygotowanie odpowiedniej oferty na sezon jesień/ zima 2015 i wprowadzenie do salonów kolekcji wraz z należytym wsparciem marketingowym. O ile zatem w lipcu i sierpniu koncentrowano się na wyprzedaży (w tym starszych zapasów, co wpłynęło ujemnie na poziom realizowanej marży), to już we wrześniu dzięki pojawieniu się kolekcji przygotowanej w nowym formacie możliwy był 17% wzrost sprzedaży produktów sygnowanych marką Adam Feliks Próchnik w stosunku do roku ubiegłego. Ostatecznie wynik operacyjny grupy za III kwartał 2015 r. wyniósł 405 tys. zł, zaś wynik brutto 125 tys. zł" - czytamy w raporcie.

Spółka podała, że sukces jesiennej kolekcji umożliwił znaczącą poprawę wyników realizowanych w dwóch poprzednich miesiącach kwartału i choć nadal lokuje się poniżej bieżących oczekiwań zarządu spółki, to stanowi dobry prognostyk do szacowania wyników kolejnego kwartału.

Reklama

Próchnik podał, że III kwartał pozwolił na ostateczne skrystalizowanie się strategii, wedle której:

a) Rage Age by Czapul pozostanie marką premium, której pozycja zostanie wzmocniona za pomocą szeregu działań marketingowych stosowanych z sukcesem w latach ubiegłych;

b) Adam Feliks Próchnik umocni się na rynku ekonomicznych wyrobów w segmencie formal i smart casual, przy czym głównym wyznacznikiem strategicznym będzie widoczny dla klienta benchmarking cen przy jednoczesnym zamiarze osiągnięcia pozycji lidera w zakresie oferowanej jakości.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 0,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,43 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 29,99 mln zł w porównaniu z 27,27 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 0,17 mln zł wobec 0,29 mln zł straty rok wcześniej.

Próchnik S.A. jest spółką handlową z branży odzieżowej, zlecającą produkcję projektowanych przez siebie kolekcji firmom zewnętrznym. Specjalizuje się w produkcji odzieży męskiej. Spółka jest notowana na GPW od pierwszej sesji giełdowej (16 kwietnia 1991 r.).