Komisja Europejska zatwierdziła pomoc publiczną przyznaną Poczcie Polskiej. Bruksela uznała, że wsparcie udzielone w związku ze świadczeniem usług pocztowych w latach 2013-2015 jest zgodne z unijnymi zasadami. Pieniądze pochodziły ze specjalnego funduszy kompensacyjnego.

Komisja tłumaczy, że zatwierdziła pomoc przede wszystkim dlatego, że rekompensata dla Poczty Polskiej obejmuje tylko dodatkowe koszty ponoszone przez nią w związku ze świadczeniem usług pocztowych. Ponadto, według unijnych ekspertów, sposób finansowania pomocy gwarantuje, że nie powstaną znaczące zakłócenia konkurencji na polskim rynku pocztowym.

Komisarz Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, powiedziała, że jest to pierwszy przypadek, gdy Komisja zatwierdziła tego typu pomoc do sfinansowania powszechnych usług pocztowych.

Polskie władze zgłosiły plan wsparcia finansowego dla Poczty Polskiej w czerwcu 2014 roku. W tym celu utworzony został specjalny fundusz. Wysokość rekompensaty za rok 2013 została oszacowana na około 23 miliony euro.

>>> Czytaj też: Polski eksport rośnie dużo szybciej niż niemiecki. Dystansujemy też całą UE