Polska gospodarka rośnie szybciej od prognoz. GUS podał wstępne szacunki PKB. Są lepsze niż tzw. eksperymentalne dane z połowy listopada.

Wzrost PKB (niewyrównany sezonowo) przyspieszył do 3,5 proc. rok do roku w III kw. 2015 r. (wobec 3,3 proc. rok do roku w poprzednim kwartale), przy czym popyt krajowy odnotował wzrost o 3,2 proc. (wobec 3,3 proc. w II kw. 2015 r.), wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

W połowie listopada GUS podał w szybkim (eksperymentalnym) szacunku, że PKB wzrósł o 3,4 proc. rok do roku w III kw. br.

W III kwartale 2015 r. wzrost popytu krajowego w skali roku wyniósł 3,2 proc. (wobec 3,3 proc. kwartał wcześniej), podkreślił GUS.

>>> Czytaj też: MFW o Polsce: Pomimo demografii, wasz wzrost PKB będzie imponujący

"Wpłynął na to wzrost akumulacji o 4,0 proc. oraz wzrost spożycia ogółem o 2,9 proc., w tym w sektorze gospodarstw domowych o 3,1 proc. W rezultacie wpływ popytu krajowego na tempo wzrostu gospodarczego był podobny jak w II kw. 2015 r. i wyniósł 3,1 pkt proc. Dodatni wpływ spożycia ogółem wyniósł +2,3 pkt proc. (wobec +2,4 pkt proc. w II kwartale 2015 r.). Złożyły się na to pozytywny wpływ spożycia w sektorze gospodarstw domowych +1,8 pkt proc. oraz spożycia publicznego +0,5 pkt proc." - czytamy w komunikacie.

Dodatni wpływ popytu inwestycyjnego (+0,9 pkt proc.) przy niewielkim negatywnym wpływie przyrostu rzeczowych środków obrotowych (-0,1 pkt proc.), przełożyły się na dodatni wpływ akumulacji na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł +0,8 pkt proc. (wobec +0,7 pkt proc. w II kwartale 2015 r.). Wpływ eksportu netto na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł +0,4 pkt proc. (wobec +0,2 pkt proc. w II kwartale 2015 r.).

W ujęciu niewyrównanym sezonowo, wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w III kw. 2015 r. wzrosła o 3,4 proc. rok do roku, podano także w komunikacie.

"Wartość dodana brutto w przemyśle wzrosła o 4,9 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r., natomiast w budownictwie wzrosła odpowiednio o 4,4 proc. Wartość dodana brutto w handlu i naprawach wzrosła o 2,1 proc., a w transporcie i gospodarce magazynowej, zwiększyła się o 1,3 proc. Wartość dodana brutto w działalności finansowej i ubezpieczeniowej wzrosła o 19,3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r." - czytamy dalej.

Akumulacja brutto w III kwartale 2015 r. wzrosła o 4 proc. rok do roku, w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 4,6 proc. Stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła 19,3 proc. wobec 18,9 proc. przed rokiem., podał także GUS.

>>> Czytaj też: Jak bardzo musi przyśpieszyć Polska by uciec z pułapki średniego dochodu?

W III kwartale 2015 r. produkt krajowy brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 0,9 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,7 proc.

W ujęciu niewyrównanym sezonowo, wzrost PKB wyniósł w kolejnych kwartałach tego roku: 3,7 proc., 3,3 proc. i 3,5 proc.

Wzrost w całym 2015 r. na poziomie 3,5 proc. rok do roku wydaje się już na wyciągnięcie ręki, z możliwością wyższego odczytu" - mówi główny ekonomista GO Markets Polska Rafał Sadoch.

"W takich warunkach nie jest według mnie wykluczone tempo wzrostu PKB w 2016 r. w okolicach 3,7-3,8 proc. wobec przewidywanych 3,5-3,6 proc. w tym roku" - ocenia główny ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek.

"Szacujemy, że w całym roku wzrost PKB wyniesie 3,6 proc." - mówi główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego Tomasz Kaczor.

Produkt Krajowy Brutto - dynamika realna, analogiczny okres roku poprzedniego = 100, źródło: GUS / Media
Produkt Krajowy Brutto wyrównany sezonowo - dynamika realna, kwartał poprzedni = 100, źródło: GUS / Media