Takie wnioski płyną z zaprezentowanego dziś w Warszawie raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Jeden z ekspertów MFW, Bas Bakker podkreśla, że polska gospodarka wciąż będzie się rozwijać. W Polsce wzrost gospodarczy, według specjalisty, wciąż wyniesie 3,5 procent rocznie. Jego zdaniem, to imponujące, jeżeli weźmie się pod uwagę demografię i starzejące, polskie społeczeństwo.

Eksperci ostrzegają jednak, że taki scenariusz obarczony jest ryzykiem. Chodzi przede wszystkim o możliwy kryzys w strefie euro. Spowolnić może też wzrost gospodarek wschodzących w Azji i Ameryce Południowej. Wzrost gospodarczy może być też spowolniony przez kryzys migracyjny.

Pozytywnie na rozwój Polski powinny wpływać łagodna polityka monetarna Europejskiego Banku Centralnego oraz niskie ceny surowców, głównie paliw.

>>> Czytaj też: Transport w Polsce w ruinie. Gorzej jest tylko w Rumunii