Kontrakt został zawarty z Budimeksem, generalnym wykonawcą inwestycji.

"Cieszymy się z podpisania tak znaczącej umowy. W istotny sposób wzmacnia ona nasz portfel zamówień, opiewający po III kwartale br. na ponad 271 mln zł. Warto też podkreślić, iż to wzmocnienie następuje w segmencie infrastruktury, który uważamy za szczególnie perspektywiczny. Kontrakt z Budimeksem to również dobry prognostyk na nadchodzący rok, w którym będziemy jeszcze pełniej i efektywniej wykorzystywać nowe moce produkcyjne oraz możliwości techniczne, uzyskane dzięki zakończeniu w 2014 roku bardzo ważnego dla Grupy długoletniego planu inwestycyjnego. Warto podkreślić, że realizacja tego zlecenia jest ciekawym wyzwaniem inżynierskim m.in. ze względu na wielkość projektu, technologię i sposób montażu konstrukcji na terenach bagnistych" - skomentował prezes Ryszard Matyka, cytowany w komunikacie.

Realizowana umowa to budowa mostu o długości 340 metrów, w tym przęsło łukowe o rozpiętości 197 metrów, jedno z największych dla tego typu mostów w Polsce, podano również.

W połowie czerwca br. Budimex poinformował, że jego konsorcjum z Ferrovial Agroman podpisało z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddział w Olsztynie umowę na budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Ostróda Północ - Ostróda Południe w ciągu drogi S7 wraz z budową obwodnicy Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16 (pododcinek "B"). Wartość kontraktu to 1,072 mln zł netto.

Vistal Gdynia - spółka dominująca grupy Vistal - to wiodący producent konstrukcji stalowych w Polsce, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Zadebiutowała na GPW w styczniu 2014 r. Grupa działa w segmentach offshore, infrastrukturalnym, marine, infrastruktury portowej, budownictwa kubaturowego i energetyki.