"Poniżej zarząd emitenta przedstawia nowy harmonogram zapisów w ramach oferty publicznej:

- 1-14 grudnia 2015 r. – przyjmowanie zapisów i wpłat od inwestorów

- 15 grudnia 2015 r. – zamknięcie oferty, przydział akcji" – czytamy w komunikacie.

CTE ustalił cenę emisyjną nowych akcji serii D na 7,25 zł, co daje wartość oferty na poziomie ok. 4,7 mln zł.

CTE planuje pozyskać środki na prace badawcze nad produktami innowacyjnymi, rozbudowę kanałów sprzedaży i zabezpieczenie dostępności surowca oraz zwiększenie mocy produkcyjnych.

Na początku listopada CTE opublikowało prognozę finansową na lata 2015-2016. W przyszłym roku spółka osiągnie 19,1 mln zł przychodów oraz 3,1 mln zł zysku netto.

Cenospheres Trade&Engineering rozpoczął działalność w kwietniu 2014 r. Spółka zajmuje się pozyskiwaniem i przetwarzaniem mikrosfer (cenosfer), które powstają jako produkt uboczny spalania węgla w blokach energetycznych, wykorzystywanych m.in. w produkcji kompozytów, materiałów i chemii budowlanej, płuczek wiertniczych, farb i lakierów, tworzyw sztucznych, materiałów ogniotrwałych. W czerwcu 2015 roku zadebiutowała na rynku NewConnect