„Pomimo pozytywnego odbioru działalności spółki, docierały do nas informacje, że inwestorzy wstrzymują się z zapisami ze względu na niesprzyjającą sytuację na rynkach finansowych. Kiedy ruszaliśmy z ofertą sytuacja rynkowa, choć już nie najlepsza, była jeszcze stabilna. Niestety w ciągu ostatnich trzech tygodni sytuacja rynkowa znacznie się pogorszyła" – powiedział prezes Jarosław Bronowski, cytowany w komunikacie.

Środki finansowe wpłacone przez osoby, które złożyły zapis na akcje zostaną zwrócone w ciągu 2 dni roboczych, wskazano również.

CTE w ramach oferty oferował do 650 tys. nowych akcji serii D. W procesie budowania książki popytu cena emisyjna została ustalona na 7,25 zł, co implikowało możliwą wartość oferty 4,7 mln zł.

„Nie wycofujemy się z emisji akcji. Spółka ma zabezpieczone finansowanie w średnim terminie, jednak aby efektywnie wykorzystać potencjał rozwoju, w nowym roku chcemy ponownie zaproponować inwestorom nasze akcje. Wraz z rozwojem działalności i przy stabilnym rynku kapitałowym, nasza spółka będzie prezentować jeszcze lepsze perspektywy" – dodał Bronowski.

W ostatnich tygodniach CTE informowało o podpisaniu kilku listów intencyjnych związanych ze sprzedażą mikrosfery w 2016 r. Łączna potencjalna wartość kontraktów z nich wynikających to ponad 20 mln zł. Obecnie prowadzone są negocjacje nad szczegółowymi umowami i zamówieniami.

Na początku listopada zarząd CTE opublikował prognozę finansową na lata 2015-16. W przyszłym roku spółka osiągnie 19,1 mln zł przychodów oraz 3,1 mln zł zysku netto.

Cenospheres Trade&Engineering rozpoczął działalność w kwietniu 2014 r. Spółka zajmuje się pozyskiwaniem i przetwarzaniem mikrosfer (cenosfer), które powstają jako produkt uboczny spalania węgla w blokach energetycznych, wykorzystywanych m.in. w produkcji kompozytów, materiałów i chemii budowlanej, płuczek wiertniczych, farb i lakierów, tworzyw sztucznych, materiałów ogniotrwałych. W czerwcu 2015 roku zadebiutowała na rynku NewConnect