Budowa księgi popytu dla inwestorów w transzy dużych inwestorów została zaplanowana w dniach 13-14 stycznia 2016 roku. Po zakończeniu budowy księgi popytu, 14 stycznia, podana zostanie do publicznej wiadomości ceny emisyjna oferowanych akcji oraz ich ostateczna liczba w poszczególnych transzach. Obecnie spółka zakłada, że do transzy małych inwestorów trafi nie więcej niż 108 000 akcji serii C, a do transzy dużych inwestorów nie więcej niż 435 478 akcji serii C. Zapisy na akcje dla inwestorów w obydwu transzach przewidziano od 15 do 21 stycznia 2016 roku.

"Przeniesienie notowań akcji Sare na rynek główny GPW to naturalny etap rozwoju naszej grupy kapitałowej. Działamy na bardzo dynamicznie rosnącym rynku usług internetowych dla firm, głównie e-marketingu i wsparcia sprzedaży poprzez działania w sieci, co przekłada się na szybką dynamikę wzrostu naszych przychodów i zysków. Pozwoliło to nam w krótkim czasie zbudować grupę kapitałową gotową do debiutu na głównym giełdowym rynku" - powiedział prezes Sare Tomasz Pruszczyński, cytowany w komunikacie.

Liczy on na zaufanie inwestorów i pozyskanie środków z emisji nowych akcji, które powinny pozwolić jeszcze bardziej unowocześnić ofertę i wejść w nowe obszary rynku.

"Szacunkowe wpływy netto z emisji nowych akcji wyniosą około 7 mln zł i zostaną przeznaczone na realizację 5 projektów inwestycyjnych, planowanych na lata 2016-2017" - czytamy w komunikacie.

Za ok. 3 mln zł pozyskane z emisji Sare planuje przejęcie spółki z branży "big data", co pozwoli na osiągnięcie efektu synergii posiadanych zasobów w postaci 1 mld e-maili wysyłanych miesięcznie poprzez system Sare z kompetencjami analitycznymi nowej spółki zależnej, które posłużą do analizy zgromadzonych danych.

Reklama

Kolejne ok. 2 mln zł ma zostać przeznaczone na akwizycję spółki, posiadającej odpowiednie kompetencje w zakresie tworzenia oprogramowania dla urządzeń mobilnych (smartfony i tablety), coraz częściej używanych do interaktywnej komunikacji zamiast komputerów osobistych i laptopów.

Mniejsze kwoty trafią na rozwój projektu Power WIFI, platformę afiliacyjną Video Target oraz platformę konsumencką Zrabatowani.pl.

Po trzech kwartałach 2015 roku Sare zaraportowała wyniki wyższe niż w całym 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły do 27,5 mln zł z 18 mln zł w analogicznym okresie 2014 roku, co oznacza wzrost o ponad 50%. Zysk operacyjny wyniósł 4,4 mln zł, wobec 2,4 mln zł rok wcześniej, a zysk netto niemal 3 mln zł w porównaniu do 1,4 mln zł po trzech kwartałach 2014.

Wczoraj Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Sare sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii C oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B oraz C, a także praw do akcji serii C.

Grupa Sare działa w branży komunikacji i marketingu w sieci Internet, koncentrując się na segmencie e-mail marketingu. Grupa jest obecnie notowana na NewConnect.