Nowy mechanizm ma pomóc ulżyć Turcji w zmaganiu się z dużą liczbą uchodźców z Syrii i zmobilizować Ankarę do skutecznego ograniczenia napływu nielegalnych migrantów do Europy. Szacuje się, że w tureckich obozach dla uchodźców przebywa ponad 2 miliony osób. Państwa członkowskie zostały zaproszone do tego, aby na zasadzie dobrowolności i w zależności od swoich możliwości przyjęły do siebie część z nich. W propozycji Komisji nie padła jednak żadna konkretna liczba osób, jakie powinny zostać przesiedlone. Wiadomo za to, że mogą być to tylko ci migranci, którzy zostali zarejestrowani w Turcji przed unijno-tureckim szczytem 29 listopada. Proces ich przyjmowania przez dany kraj członkowski nie powinien trwać dłużej niż 6 miesięcy. Komisja zastrzegła w swoich planach, że mechanizm może zostać przerwany lub zmieniony, jeśli Ankara nie będzie wywiązywała się ze swojej części zobowiązań i jeśli liczba nielegalnych migrantów docierających z Turcji do Europy znacząco nie spadnie.

Komisja Europejska zaproponowała dziś także zawieszenie na rok udziału Szwecji w unijnym mechanizmie podziału migrantów z Włoch i Grecji. Taka decyzja ma związek z dużym wzrostem wniosków o azyl, jakie składane są w tym kraju. W ciągu roku zaobserwowano wzrost o 60 procent. Od 1 stycznia do końca października roku ubiegłego w Szwecji złożono ponad 68 tysięcy wniosków o azyl. W tym samym okresie w tym roku liczba ta wyniosła ponad 112 tysięcy. 

>>> Czytaj też: Terapia szokowa w Rosji przyniosła rezultaty. Ekonomiści są zaskoczeni