"Zwyczajne walne zgromadzenie niniejszym postanawia, że zysk netto za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w kwocie 35 161 377,61 zł zostanie przeznaczony: w kwocie 17 475 846,32 zł na wypłatę dywidendy; w kwocie 17 685 531,29 zł na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie.

Proponowany dzień dywidendy to 24 czerwca, zaś dzień wypłaty dywidendy to 8 lipca 2016 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto Trakcji PRKII w 2015 r. wyniósł 35,16 mln zł wobec 49,8 mln zł zysku rok wcześniej.

W ub.r. akcjonariusze Trakcja PRKiI zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 rok.

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce. W 2014 r. Grupa Trakcja miała 1 601 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)