Umowa dotyczy obligacji wyemitowanych przez JSW w ramach programu emisji ustanowionego umową programu emisji z dnia 30 lipca 2014 r.

"Na podstawie przedmiotowej umowy JSW zobowiązała się wobec obligatariuszy do wykupu w latach 2016-2018 obligacji o łącznej wartości 150 mln zł (ok. 50 mln zł w każdym roku), a począwszy od 2019 r. w kwocie nie mniejszej niż 178 mln zł rocznie" - czytamy w komunikacie.

Pod koniec lipca 2014 r. JSW zawarła PKO BP, ING Bankiem Śląskim, Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz PZU Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych BIS 1 umowę programu emisji obligacji w kwocie 700 mln zł oraz 163,75 mln USD.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)