Zysk operacyjny wyniósł 287,19 mln USD wobec 335,56 mln USD zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 988,52 mln USD w r.fin. 2015/2016 wobec 2 329,51 mln USD rok wcześniej.

Wynik EBITDA za rok finansowy 2016 r. wyniósł 346,4 mln USD wobec 396,6 mln USD zysku rok wcześniej.

Kernel Holding to producent spożywczy działający na Ukrainie. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)