"Rekomendacja zarządu zostanie zaopiniowana przez radę nadzorczą spółki. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku podejmie walne zgromadzenie akcjonariuszy" - czytamy w komunikacie.

Zarząd wziął pod uwagę dobrą kondycję finansową spółki, potwierdzoną osiągniętym zyskiem netto za 3 kwartały 2016 r. w wysokości 25,9 mln zł, brak zaangażowania kredytowego przy niskich rynkowych stopach procentowych, jak też planowaną polityką inwestycyjną, podano również.

AC jest producentem samochodowych systemów LPG/CNG marki Stag. Akcje spółki od 2011 r. są notowane na GPW.

(ISBnews)