"Zarząd PGE spodziewa się, że w całym 2016 roku wydatki na inwestycje będą nieznacznie niższe, niż w roku ubiegłym i podkreśla, że spółka jest bardzo dobrze przygotowana do dalszej realizacji swoich strategicznych celów inwestycyjnych dzięki przepływom z bieżącej działalności operacyjnej oraz mając do dyspozycji zabezpieczone zewnętrzne źródła finansowania" - czytamy w komunikacie.

Nakłady inwestycyjne w okresie I-III kw. 2016 r. wyniosły 5,7 mld zł i były o 4% niższe niż przed rokiem, przy czym 2,6 mld zł z tej kwoty zostało przeznaczone na budowę nowych bloków w Opolu.

"Trzy kwartały 2016 r. to czas intensywnej pracy przy realizacji naszego ambitnego programu inwestycyjnego. Zaawansowanie projektu budowy nowych bloków w Opolu przekroczyło 60%, a projekt w Turowie to już prawie 10% zaawansowania prac budowlanych. Jeśli chodzi o blok gazowo-parowy w Gorzowie - został on zsynchronizowany z Krajowym Systemem Energetycznym, a przekazanie do eksploatacji przewidziano na połowę grudnia tego roku" - powiedział prezes PGE Henryk Baranowski, cytowany w komunikacie.

Nakłady inwestycyjne PGE w 2015 r. wyniosły 9,5 mld zł.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)