Zysk operacyjny wyniósł 44,84 mln zł wobec 51,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 100,9 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 113,15 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 171,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 276,66 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 419,8 mln zł w porównaniu z 625,95 mln zł rok wcześniej.

"Od strony wyniku netto rok 2016 (do końca trzeciego kwartału) jest drugim najlepszym rokiem w historii grupy kapitałowej CD Projekt po roku 2015, w którym miała miejsce premiera gry 'Wiedźmin 3: Dziki Gon'" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 168,94 mln zł wobec 272,88 mln zł zysku rok wcześniej.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier.

(ISBnews)