Strata operacyjna wyniosła 0,16 mln zł wobec 0,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 149,85 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 131,03 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 4,68 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,39 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 435,38 mln zł w porównaniu z 386,87 mln zł rok wcześniej.

"W okresie do końca września 2016 r. Grupa Redan poniosła stratę na działalności operacyjnej w wysokości - 1,2 mln zł. Oznacza to pogorszenie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 0,8 mln zł. Jest to efektem niższego zysku wypracowanego w części dyskontowej (o -3,3 mln zł), ale zarazem poprawy wyniku części modowej (o +1,3 mln zł) oraz zmniejszenia niepodzielonych na segmenty kosztów Grupy Redan o 1,2 mln zł" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 4 mln zł wobec 20,28 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 560 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)