Zysk operacyjny wyniósł 1,12 mln zł wobec 106,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 999,51 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 2 396,46 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 314,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 476,35 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 6 633,35 mln zł w porównaniu z 7 506,99 mln zł rok wcześniej.

Na wynik grupy za I-III kw. miał wpływ odpis dokonany przez spółkę zależną Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police - African Investment Group (AFRIG) - aktywów na kwotę ok. 18 mln zł, związany ze złożami fosforytów w Senegalu.

"Spisanie w koszty przez spółkę African Investment Group S.A. opisanych wyżej aktywów wpłynęło na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego, jak i wartości sumy bilansowej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Azoty za okres 9 miesięcy 2016 roku, w łącznej kwocie 2 736 573 tys. XOF (co odpowiada kwocie około 18 133 tys. zł)" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 241,06 mln zł wobec 230,09 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

(ISBnews)