Zysk operacyjny wyniósł 6,31 mln zł wobec 8,12 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 091,34 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 1 020,94 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 13,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 31,8 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3 315,24 mln zł w porównaniu z 3 365,91 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w pierwszych 9 miesiącach 2016 roku wyniosły 3,3 mld zł, co stanowi spadek o 1,5% w stosunku do pierwszych 9 miesięcy roku poprzedniego. Mniejsza sprzedaż wynika ze spadku sprzedaży na rynkach zagranicznych" - czytamy w raporcie.

Udział sprzedaży krajowej w stosunku do sprzedaży ogółem w pierwszych trzech kwartałach 2016 roku wzrósł do 64% z poziomu 53% w pierwszych trzech kwartałach 2015 roku. Na skonsolidowane przychody ze sprzedaży w omawianym okresie szczególnie pozytywnie wpłynęły przychody ze sprzedaży osiągnięte przez spółkę zależną iSource, które były niemal dwukrotnie wyższe w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku, podano także.

"Zysk netto Grupy [w I-III kw. br.] spadł o 59% (18,7 mln zł) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Do spadku zysku przyczyniły się głównie wyższe koszty operacyjne oraz niższy zysk brutto ze sprzedaży" - czytamy dalej.

Zysk EBITDA Grupy spadł do 25,42 mln zł w I-III kw. 2016 r. z 47,75 mln zł rok wcześniej, co - jak wyjaśnia spółka - było związane ze wzrostem kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu oraz niższym zyskiem brutto ze sprzedaży.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 24,45 mln zł wobec 40,32 mln zł zysku rok wcześniej.

ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,86 mld zł w 2015 r.

(ISBnews)