Zysk operacyjny wyniósł 24,71 mln zł wobec 30,39 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 199,67 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 194,56 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 49,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 62,84 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 574,46 mln zł w porównaniu z 568,99 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniosła 11,45 mln zł wobec 8,44 mln zł straty rok wcześniej.

Grupę kapitałową Paged tworzą podmiot dominujący Paged S.A. oraz grupa spółek zależnych skupionych w 6 głównych segmentach działalności: sklejkowym, meblowym, zarządzania wierzytelnościami, handlowym, nieruchomości oraz pozostałej działalności. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 821 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)