Wynik z tytułu odsetek wyniósł 490,51 mln zł wobec 383,72 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 76,16 mln zł wobec 89,11 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 46,58 mld zł na koniec III kw. 2016 r. wobec 37,3 mld na koniec III kw. 2015 r.

W okresie I-III kw. 2016 r. bank miał 248,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 270,02 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wynosił 257,85 mln zł wobec 270,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Współczynnik wypłacalności wyniósł 16,05% na koniec września wobec 12,71% rok wcześniej. Wskaźnik Tier 1 wyniósł 13,39% na koniec września wobec 10,3% rok wcześniej.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 40 mld zł na koniec 2015 r.

(ISBnews)