Zysk operacyjny wyniósł 8,26 mln zł wobec 8,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 138,7 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 135,77 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 16,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 10,52 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 404,59 mln zł w porównaniu z 388,54 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2016 r. zysk EBITDA wzrósł o ponad 22% r/r i wyniósł 35,2 mln zł.

"Warto podkreślić, że wypracowane wyniki są w dużej części efektem stale realizowanych przez Grupę projektów rozwojowych. Wprowadzamy innowacyjne produkty, w tym również produkty o jakości farmaceutycznej, oczekiwanej przez najbardziej wymagających odbiorców branży kosmetycznej. Równolegle, kontynuując przyjętą strategię rozwoju wysokomarżowych produktów specjalistycznych, stale zwiększamy ich udział w całkowitej sprzedaży i realizujemy wyższe marże. A dzięki produktom dopasowanym do potrzeb klienta, nawiązujemy trwałe relacje z odbiorcami. Jednocześnie osiągamy także wyższą rentowność produktów masowych, które nadal stanowią istotny udział w sprzedaży, zarówno ilościowo, jak i wartościowo. To wszystko przekłada się na osiągane rezultaty. W celu dalszego zwiększania wolumenów sprzedaży dotychczasowych oraz nowych serii specjalistycznych produktów, rozpoczęliśmy rozbudowę instalacji. Inwestycja pozwoli na wytwarzanie nowoczesnych produktów, stosowanych w przemyśle na przykład do redukcji piany w procesach produkcji papieru, cukru czy też w gorzelniach. W planach mamy także budowę instalacji do produkcji wyjątkowo delikatnych składników używanych w kosmetykach i środkach higieny osobistej" - napisał zarząd spółki w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 17,94 mln zł wobec 9,98 mln zł zysku rok wcześniej.

PCC Exol jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W swojej ofercie Grupa PCC Exol posiada ok. 160 produktów i 300 formulacji wykorzystywanych w różnorodnych gałęziach przemysłu. PCC Exol jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od sierpnia 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy.

(ISBnews)