Przychody wyniosły wstępnie 158,2 mln zł wobec 147,6 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 7,1%, podano w komunikacie.

EBITDA wyniosła 4,03 mln zł wobec 4,4 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi spadek o 8,4%.

EBIT wyniósł 2,35 mln zł wobec 2,59 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi spadek o 9,2%.

Zysk brutto wyniósł 1,85 mln zł wobec 2,12 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi spadek o 12,8%, podano także.

"Niższa dynamika wzrostu sprzedaży jest efektem słabszej koniunktury gospodarczej w stosunku do okresu porównywalnego. Niższe wyniki są przede wszystkim skutkiem kosztów rozwoju sieci sprzedaży, które w dużej części mają charakter stały (wynagrodzenia) i w związku z niższą dynamiką wzrostu sprzedaży obciążają wyniki spółki" - czytamy w komunikacie.

Grodno S.A. jest jednym z czołowych dystrybutorów artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych działających na rynku polskim. W październiku 2015 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect.

(ISBnews)