Zysk operacyjny wyniósł 1,07 mln zł wobec 6,76 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 60,92 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 97,02 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 3,26 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 7,31 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 160,96 mln zł w porównaniu z 211,64 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 4 mln zł wobec 7,76 mln zł zysku rok wcześniej.

Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 354 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)