"Na podstawie umowy kredytowej bank udzielił CPK kredytu z podziałem na trzy transze:
a) transzę budowlaną do maksymalnej wysokości 89,6 mln euro;
b) transzę inwestycyjną do maksymalnej wysokości 98 mln euro;
c) transzę VAT w maksymalnej wysokości 18,5 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Termin ostatecznej spłaty transzy budowlanej kredytu został określony na wcześniejszą z trzech dat: 12 miesięcy od uzyskania pozwolenia na użytkowanie projektu, 36 miesięcy od pierwszego wykorzystania lub 30 września 2019 r., a transzy inwestycyjnej, w zależności od wyboru CPK dokonanego przy konwersji 5 lub 10 lat od daty konwersji (jednak nie później niż, odpowiednio, do 30 września 2024 r. lub 30 września 2029 r.), podano również.

"W związku z ostatecznym ustaleniem budżetu projektu oraz poziomu finansowania bankowego oraz biorąc pod uwagę dotychczas wniesione wkłady, emitent wraz z partnerem Liebrecht & Wood uzgodnili wzajemny docelowy udział w zysku projektu (udział Grupy na poziomie ok. 40%, udział Liebrecht & Wood – ok. 60%). Dodatkowo, jako że udzielony kredyt nie pokrywa w całości zapotrzebowania finansowego projektu, wspólnicy zobowiązali się do dofinansowania CPK w formie wkładów kapitałowych lub pożyczek w łącznej kwocie 8 067,7 tys euro, z czego emitent (poprzez spółki zależne) dofinansuje CPK w kwocie 3 111 tys euro w trzech transzach, w terminach do końca grudnia 2017, stycznia 2018 i maja 2018 r., przy czym niewykonanie powyższego zobowiązania skutkować będzie obniżeniem udziału grupy w zysku projektu" - czytamy dalej.

Jednocześnie 10 listopada 2016 roku CPK zawarła z Hochtief Polska umowę o generalne wykonawstwo części nowych budynków w ramach projektu, to jest budynków oznaczonych jako F, H, O, P wraz z towarzyszącą im infrastrukturą. Wynagrodzenie ryczałtowe dla generalnego wykonawcy ustalono na kwotę 23 590 507,06 euro netto, powiększone o podatek od towarów i usług. Termin rozpoczęcia robót budowlanych nastąpi od dnia podpisania niniejszej umowy. Spodziewany termin ukończenia robót w ramach opisanej umowy to przełom lat 2017/2018 r., podano także.

"Powyżej opisane zdarzenia są kluczowymi elementami procesu realizacji projektu, pozwalającymi w pełni zabezpieczyć finansowanie budowy Kwartału Centralnego i jego terminowe ukończenie" - podsumowano w komunikacie.

BBI Development jest spółką deweloperską notowaną na GPW od 1997 r.

(ISBnews)