Zysk operacyjny wyniósł 1,3 mln zł wobec 0,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,7 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 11,27 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 3,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,37 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 37,46 mln zł w porównaniu z 37,03 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 1,04 mln zł wobec 1,09 mln zł zysku rok wcześniej.

PMPG Polskie Media jest grupą kapitałową funkcjonującą w szeroko pojętym obszarze mediów i komunikacji marketingowej. Jest m.in. wydawcą tygodników "Wprost" i "Do Rzeczy" oraz miesięcznika "Historia do Rzeczy", a także serwisów internetowych. Spółka debiutowała na GPW w 2006 r.

(ISBnews)