Zysk operacyjny wyniósł 2,23 mln zł wobec 1,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5,23 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 3,68 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 7,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,56 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 17,51 mln zł w porównaniu z 15,92 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 8,13 mln zł wobec 9,62 mln zł zysku rok wcześniej.

11bit Studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w grudniu 2015 r.

(ISBnews)