Strata operacyjna wyniosła 3,59 mln zł wobec 1,23 mln zł straty rok wcześniej.

Spółka nie wykazała przychodów w III kw. 2016 r., podobnie jak kwartał i rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 7,43 mln zł skonsolidowanej straty netto w porównaniu z 3,13 mln zł straty rok wcześniej

Braster jako jedyna firma na świecie posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała prototyp urządzenia Brater Tester - innowacyjnego medycznego testera termograficznego służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od czerwca 2015 r.

(ISBnews)