Zysk operacyjny wyniósł 4,8 mln zł wobec 106,81 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 488,4 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 1 261,5 mln zł rok wcześniej.

"Wzrost powierzchni i dodatnia sprzedaż w sklepach porównywalnych (LFL) spowodowały, że przychody ze sprzedaży w III kwartale 2016 roku były wyższe o 18% od osiągniętych przed rokiem. Marża brutto obniżyła się z 52,6% przed rokiem do 47,1% w omawianym okresie, co było spowodowane większymi r/r wyprzedażami towaru kolekcji SS16 w lipcu i sierpniu 2016 roku" - czytamy w raporcie.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 17,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 179,01 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 4 165,64 mln zł w porównaniu z 3 555,33 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 71,03 mln zł wobec 196,1 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wzrost kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu był wynikiem wyższych kosztów sklepów i centrali. W kosztach sprzedaży i pozostałych kosztach operacyjnych za III kwartał spółka ujęła rezerwy i odpisy na zamknięcie marki Tallinder w łącznej kwocie 24,6 mln zł. Co spowodowało wypracowanie zysku operacyjnego w wysokości 4,8 mln zł tj. o 96% mniejszego niż osiągnięty przed rokiem (106,8 mln zł). Saldo przychodów i kosztów finansowych w III kwartale było ujemne. W rezultacie GK w III kwartale 2016 roku zanotowała stratę netto w wysokości 6,5 mln zł (w porównaniu z zyskiem netto 79,7 mln zł w III kwartale 2015 roku)" - czytamy w komentarzu do wyników.

LPP zarządza 6 markami modowymi - Reserved, Cropp, House, Mohito, SiNSAY i Tallinder (sklepy tej marki będą funkcjonowały do końca lutego 2017 r.). Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku. Skonsolidowane przychody LPP ze sprzedaży sięgnęły 5,13 mld zł w 2015 r.

(ISBnews)