Strata operacyjna wyniosła 0,74 mln zł wobec 1,39 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 52,45 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 48,04 mln zł rok wcześniej.

"W III kwartale 2016 r. nastąpił wzrost sprzedaży skonsolidowanej o 9,2% r/r. Procentowa skonsolidowana marża brutto ze względu na większy udział sprzedaży hurtowej spadła do 44,9% vs 45,% w 3 kwartale 2015 r. Marża brutto detaliczna wzrosła o 2 pkt proc. w III kw. 2016 wobec III kw. 2015 r. Koszty działalności operacyjnej (sprzedaży, ogólnego zarządu, pozostałe koszty operacyjne) wzrosły o 5,8% kw/kw. Wzrost ten wynika głównie ze wzrostu kosztów sprzedaży – na co wpływ miało: otwarcie nowych salonów, wzrost kosztów najmu powierzchni handlowej w wyniku wzrostu kursu EUR do PLN o 3%, wzrost kosztów wynagrodzeń pracowników (wzrost liczby pracowników i przeciętnej pensji)" - czytamy w raporcie.

W efekcie, w III kwartale 2016 r. strata z działalności operacyjnej (EBIT) wyniosła minus 737 tys. zł wobec 1 121 tys. zł w roku ubiegłym. EBITDA w III kwartale 2016 r. wyniosła 904 tys. zł w porównaniu do 585 tys. zł rok temu. Wojas podkreśla, iż w jego działalności III kwartał ze względu na sezonowość działalności jest z reguły deficytowy.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 2,52 mln zł skonsolidowanej straty netto w porównaniu z 0,24 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 159,3 mln zł w porównaniu z 148,44 mln zł rok wcześniej.

"Za wzrost przychodów ze sprzedaży odpowiada sprzedaż detaliczna, która wzrosła o 10,5% r/r, przy spadku przychodów w kanale „hurt i pozostałe" o 8,6 % r/r. Tym samym udział kanału sprzedaży 'hurt i pozostałe' w strukturze sprzedaży GK Wojas spadł do 14,1% po 3 kwartałach 2016 r wobec 17% po 3 kwartałach 2015 r." - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 2,97 mln zł wobec 6,81 mln zł zysku rok wcześniej

Wojas to jeden z największych producentów obuwia w Polsce, notowany na warszawskiej giełdzie od 2008 r. W 2015 r. spółka odnotowała 213,2 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)