Zysk operacyjny wyniósł 5,61 mln zł wobec 15,77 mln zł zysku rok wcześniej.

"Główna przyczyną spadku był wzrost kosztów bezpośrednich wynagrodzeń. Poziom EBITDA wyniósł 8715 tys. zł w porównaniu do 8 608 tys. zł w analogicznym okresie poprzedniego roku" - podano także.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 138,73 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 91,47 mln zł rok wcześniej.

Sprzedaż na export stanowiła 37% w porównaniu do 26% do analogicznego okresu

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2017 r. wyniósł 1,54 mln zł wobec 1,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Pekabex jest producentem prefabrykatów żelbetowych i sprężonych, które są wykorzystywane w wielu obszarach budownictwa. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2015 r.

(ISBnews)