"Nie zmniejszamy tempa inwestycji rozwojowych, naszym zdaniem to skuteczny instrument przezwyciężania czynników recesyjnych. Podtrzymujemy plan 7,7 mld zł, a jeśli włączyć do tego Energę, to ten plan oscyluje wokół 9 mld zł" - powiedział Szewczak w trakcie telekonferencji.

Po I półroczu Grupa Orlen zrealizowała 3,4 mld zł inwestycji, wliczając w to 0,4 mld zł nakładów poniesionych przez Grupę Energa, co oznacza realizację planu na cały 2020 rok w 37,8%, w tym 39% w PKN Orlen (3 mld zł z 7,7 mld zł) i 30,8% w Grupie Energa (0,4 mld zł z 1,3 mld zł).

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)