"Zysk netto grupy wyniósł 8,8 mln zł wobec 125,4 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Znaczący negatywny wpływ na wyniki miały zdarzenia jedno-razowe - przeszacowanie wartości nieruchomości oraz zamknięcie kontraktu zabezpieczającego stopę procentową w związku ze sprzedażą budynku Wola Center" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W I poł. 2020 r. zysk operacyjny wyniósł 56,79 mln zł wobec 167,75 mln zł zysku rok wcześniej.

EBITDA wyniosła 57,8 mln zł wobec 168,5 mln zł rok wcześniej. Rentowność EBITDA wyniosła 26% wobec 27% uzyskanych w I poł. 2019 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 220,08 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 631,73 mln zł rok wcześniej.

"Pierwsze półrocze 2020 r. było dla całej branży wymagającym okresem. Skupiliśmy się na uważnej obserwacji rynku oraz elastycznym reagowaniu i dostosowywaniu naszej oferty. W kolejnych miesiącach, po marcu i kwietniu, zauważyliśmy stopniową stabilizację sytuacji na rynku mieszkaniowym. W pierwszym półroczu sprzedaliśmy 423 lokale, natomiast w lipcu i sierpniu, pomimo sezonu urlopowego 245 lokali wobec 204 lokali w analogicznym okresie ubiegłego roku, co dowodzi, że rynek wraca do wolumenów sprzed wybuchu epidemii" - skomentował p.o. prezesa Develii Paweł Ruszczak, cytowany w komunikacie.

W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2020 r. Develia sprzedała 423 lokale na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych wobec 618 w analogicznym okresie roku ubiegłego. Spółka przekazała 482 lokale, z czego 61 w II kwartale. Przekazania w pierwszej połowie 2019 r. wyniosły 1 673 lokale.

"Duże zmiany w liczbie przekazanych mieszkań wynikają z harmonogramu finalizacji inwestycji. Na koniec sierpnia br. Develia miała 1 913 lokali sprzedanych i nieprzekazanych, w tym 35 lokali gotowych. Przekazania znacznej części mieszkań zaplanowano na I połowę 2021 r., co wpłynie pozytywnie na wynik finansowy w tym okresie" - czytamy w komunikacie.

"Po spadku sprzedaży w marcu i kwietniu, wynikającym przede wszystkim z ograniczeń przemieszczania się i innych obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19, można było zaobserwować dynamiczny wzrost sprzedaży w kolejnych miesiącach. Develia odnotowała stabilizację lub tendencję wzrostową cen wprowadzonych mieszkań na większości rynków" - napisano także.

W pierwszym półroczu deweloper wprowadził do sprzedaży 239 lokali w nowej inwestycji Bal-tea Apartments w Gdańsku, a także kolejne etapy realizowanych już wcześniej projektów: 86 lokali we wrocławskiej inwestycji Między Parkami, 48 lokali w V etapie osiedla Mała Praga w Warszawie, 87 lokali na osiedlu Ceglana Park w Katowicach, a także 102 mieszkania w XI etapie osiedla Słoneczne Miasteczko w Krakowie.

Strategia grupy w sektorze nieruchomości komercyjnych została ukierunkowana na budowę, skomercjalizowanie i następnie sprzedaż obiektów. W styczniu br. Develia sfinalizowała sprzedaż budynku biurowego Wola Center w Warszawie za 101,9 mln euro. W portfelu nieruchomości komercyjnych dewelopera znajdują się Arkady Wrocławskie i Sky Tower we Wrocławiu oraz Wola Retro w Warszawie, której poziom komercjalizacji wynosi 72%. Ponadto Develia prowadzi prace przygotowawcze związane z projektem Kolejowa we Wrocławiu z planowaną powierzchnią użytkową 33 tys. mkw. Wszystkie obiekty komercyjne Develii funkcjonują w nowym reżimie sanitarnym z zastosowaniem rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo i komfort klientom oraz najemcom, podano także.

"Zgodnie z przyjętą w 2019 r. strategią Develia systematycznie wprowadza w Sky Tower szereg zmian, mających podnieść atrakcyjność i funkcjonalność obiektu. Pojawiają się nowe udogod-nienia dla najemców biurowych, uzupełnieniu i dostosowaniu do oczekiwań rynku ulega te-nant-mix wraz z przestrzenią food court. Sukcesywnie wdrażane są kolejne kroki dotyczące flagowego projektu strefy autorskich konceptów restauracyjnych Sky Kitchen oraz rozbudowy oferty rozrywkowej, obejmującej także Punkt Widokowy. Pandemia COVID-19 wpłynęła na niewielką korektę planów, a oferta rekreacyjno-usługowa została dostosowana do nowych wymogów. W konsekwencji, planowany na IV kwartał 2020 r. termin transformacji może zostać przesunięty" - wskazano dalej w komunikacie.

W związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem i wprowadzeniem ograniczeń, Develia wprowadziła elementy tarczy antykryzysowej dla najemców, którzy zostali objęci administracyjnym ograniczeniem w funkcjonowaniu. Rozwiązanie to wpłynęło na spadek przychodów z czynszów najmu oraz opłat eksploatacyjnych w obiektach handlowych, w okresie od 14 marca do 4 maja 2020 r., podkreślono również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 227,04 mln zł wobec 101,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Develia - dawniej LC Corp - kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2019 r. sprzedała 1 510 lokali mieszkalnych i usługowych.

(ISBnews)