"Rada nadzorcza [...] podjęła uchwały [...], w których odpowiednio:

1. powołała do zarządu spółki Roberta Maraszka powierzając mu funkcję wiceprezesa [...]

2. powołała do zarządu spółki Marcina Stefaniaka powierzając mu funkcję wiceprezesa [...]

3. przyjęła rezygnację Piotra Stefaniaka z piastowania funkcji prezesa zarządu spółki i jednocześnie powierzyła wyżej wymienionemu funkcję wiceprezesa [...]

4. przyjęła rezygnację Krzysztofa Maraszka z piastowania funkcji wiceprezesa zarządu spółki i jednocześnie powierzyła wyżej wymienionemu funkcję prezesa" - czytamy w komunikacie.

Obecnie w skład zarządu Inpro wchodzą: prezes Krzysztof Maraszek oraz wiceprezesi Piotr Stefaniak, Zbigniew Lewiński, Robert Maraszek oraz Marcin Stefaniak, poinformowano także.

"Przedmiotowe zmiany w ocenie rady nadzorczej mają na celu lepsze rozłożenie pomiędzy członkami zarządu zadań związanych z zarządzaniem i działalnością operacyjną Inpro oraz grupą kapitałową Inpro oraz mają na celu wsparcie polityki dynamicznego rozwoju spółki" - czytamy dalej.

Nowo powołani członkowie zarządu: Robert Maraszek oraz Marcin Stefaniak mają wieloletnie doświadczenie w pracy w spółce na kierowniczych stanowiskach związanych z procesami planowania i realizacji inwestycji oraz z prowadzeniem procesu budowanego, podsumowano.

Firma Inpro działa jako deweloper na rynku trójmiejskim. Jest notowana na GPW od 2011 r. W 2019 r. Inpro sprzedało 769 lokali.

(ISBnews)