"Walne zgromadzenie spółki [...] postanawia dokonać podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r., w wysokości: 15 123 348,33 zł [...] zgodnie z wnioskiem zarządu, to jest przeznaczenie: 3 914 633,75 zł - to jest: 0,25 zł na 1 akcję - na wypłatę dywidendy akcjonariuszom spółki, 11 208 714,58 zł - na powiększenie kapitału zapasowego spółki" - czytamy w podjętej uchwale.

Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 396 mln zł w r.obr. 2019/2020 (kwiecień 2019 - marzec 2020).

(ISBnews)