"Decyzja o rozwiązaniu umowy kredytowej pomiędzy EBI a JSW, spółki będącej kluczowym europejskim producentem węgla koksowego, który po raz wtóry został wpisany przez Komisję Europejską na listę surowców krytycznych, została podjęta w związku z koniecznością spełnienia przez JSW, w możliwie najkrótszym czasie, wytycznych regulaminu udzielenia finansowego wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej" - czytamy w komunikacie.

Warunki regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm" wskazują w szczególności na konieczność podpisania umowy międzywierzycielskiej pomiędzy dotychczasowymi wierzycielami finansowymi (w tym EBI), PFR a spółką. Zawarcie takiej umowy międzywierzycielskiej jest jednocześnie warunkiem zawieszającym wypłatę środków z niniejszego finansowania pomocowego, wyjaśniono.

"Spełnienie tego warunku w przypadku kontraktu z EBI w wymaganym czasie, mając na względzie potrzeby spółki w zakresie utrzymania płynności finansowej, okazało się niemożliwe z uwagi na czasochłonność procesu kredytowego i dostosowanie go do harmonogramu finalizowania prac nad projektem pozyskania wsparcia od PFR" - czytamy dalej.

Rozwiązanie umowy spowoduje równocześnie wygaśnięcie zabezpieczeń ustanowionych w związku z umową.

Finansowanie zostało udzielone w kwietniu 2019 r. w formie kredytu terminowego w wysokości 58 500 000 euro na realizację inwestycji strategicznych JSW i JSW Koks S.A. Na chwilę obecną ani spółka ani JSW Koks S.A. nie posiadają zadłużenia z tytułu niniejszego kredytu, podano także.

"Jednocześnie spółka informuje, iż podejmie starania celem ponownego ubiegania się o pozyskanie finansowania z EBI na realizację inwestycji strategicznych, które obejmował dotychczasowy kontrakt" - podsumowano.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla Koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent Koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)