Zysk operacyjny wyniósł 299,4 mln zł wobec 260,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 937,8 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 2 738,4 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 267,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 238,1 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 8 707,3 mln zł w porównaniu z 7 729,3 mln zł rok wcześniej.

"W okresie 9 miesięcy 2020 roku skonsolidowana marża zysku EBITDA grupy wynosiła 15,8% (wzrost o 0,5 pkt proc.), a marża zysku operacyjnego 9,8% (wzrost o 0,6 pkt proc.). Marża zysku netto wyniosła 6,8% wobec 6,6% przed rokiem. Poprawa marży operacyjnej widoczna była w segmentach Asseco Poland i Formula Systems, gdzie wzrosła ona odpowiednio o 1,3 pkt proc. do 15,4% i 0,9 pkt proc. do 8,1%" - czytamy w komentarzu do wyników.

W okresie styczeń-wrzesień 2020 roku przychody grupy wygenerowane w segmencie Asseco Poland wyniosły 1 003,5 mln zł wobec 893,8 mln zł w tym samym okresie poprzedniego roku. Zysk operacyjny wyniósł 155,0 mln zł wobec 125,6 mln zł w 9 pierwszych miesiącach 2019 roku. Segment Asseco Poland odpowiadał w okresie sprawozdawczym za 12% sprzedaży grupy. W obszarze finansowym w trakcie trzech kwartałów 2020 roku Spółka kontynuowała prace z dotychczasowymi klientami, w ramach których realizowała m.in. długoterminowe umowy serwisowe, odpowiadające za ok. 40% przychodów tego obszaru, podano także.

"W okresie styczeń-wrzesień 2020 roku segment Asseco International wygenerował 9,4% wzrost przychodów, które wyniosły 2 224,2 mln zł. Zysk operacyjny był o 5,6% wyższy i ukształtował się na poziomie 251,8 mln zł. Udział tego segmentu w skonsolidowanej sprzedaży osiągnął poziom 26%. Grupa Asseco Central Europe, która reprezentuje Asseco w regionie Europy Centralnej zanotowała w trzech kwartałach 2020 roku zbliżoną sprzedaż w ujęciu rok do roku" - czytamy dalej.

W okresie styczeń-wrzesień 2020 roku przychody wygenerowane przez spółki z Grupy Formula Systems były o 14% wyższe r/r i wyniosły 5 497,3 mln zł. Udział przychodów generowanych w segmencie Formula Systems w skonsolidowanej sprzedaży wyniósł 63%. Zysk operacyjny wzrósł o 27,8% r/r do poziomu 446,4 mln zł. Na poziom EBIT raportowany w segmencie Formula Systems istotny negatywny wpływ mają dodatkowe koszty amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych rozpoznanych w ramach rozliczenia nabycia (PPA) oraz koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych (SBP). W trzech kwartałach 2020 roku PPA oraz SBP obniżyły wynik EBIT segmentu o 160,5 mln zł, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 218,8 mln zł wobec 183 mln zł zysku rok wcześniej.

Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie.

(ISBnews)