W lutym tego roku otwarto również odbudowane połączenie kolejowe z Możejek do Renge na Łotwie, które zostało zdemontowane w 2008 r. To blisko 20-kilometrowy odcinek, który umożliwia dostarczanie produktów z Orlen Lietuva na rynek łotewski i estoński. Przez ostatnie lata ich transport odbywał się dłuższą o ponad 150 km, trudniejszą oraz bardziej kosztowną logistycznie trasą, przypomniał także Orlen.

Zakład w Możejkach należący do Orlen Lietuva jest jedyną rafinerią w krajach bałtyckich. Spółka zapewnia dostawy produktów ropopochodnych na rynki Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy i Polski. W ciągu czterech ostatnich lat litewska spółka PKN Orlen wypracowała ok. 2,3 mld zł zysku netto, wynika także z materiału.

Orlen Lietuva to największa litewska firma, eksporter i płatnik podatków. Od 2006 roku PKN Orlen zainwestował w jej zakup i dalszy rozwój ok. 4 mld USD.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)